Kokoszki

  • Budynek dworca jako przestrzeń dla kultury
  • Boisko przy SP 83
  • trwające sprawy, w które jestem zaangażowany

Treść Akordiona

  • Bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, kontakt – zawsze dostępny, dyżury w dzielnicach raz na miesiąc w godz. dogodnych dla mieszkańców