Transport publiczny - program kandydata

  • Wiaty przystankowe na wszystkich przystankach + system informacji pasażerskiej;
  • PKM: Karczemki, Osowa-Północ, Firoga – lobbowanie + większa częstotliwość pociągów;
  • Droga Zielona (buspasy na Spacerowej i ścieżka rowerowa);
  • Ciągłość ścieżki rowerowej na Słowackiego;
  • Propozycja ulepszonego schematu komunikacji dla VI okręgu;
  • Rozbudowanie sieci rowerów „Mevo”;
  • Stojaki rowerowe i punkty naprawcze w dzielnicach;
  • Zagospodarowanie torowiska między Matarnią a Osową;
  • Tramwaj do ZOO.